A moment at Jesus Feet

An in depth discussion derived from the bible packaged from Biblical experiences to lessons we can relate. Don't miss out!!

 
H-Express

Mazungumzo yanayozingatia maisha mema katika familia.

 
Maoni yako "Your opinion"

Kipindi ambacho kinakutletea hewani maoni yako kuhusu mada tofauti tofauti tunazozipitia.

 
Sifa

Jiunge nasi kumsifu Mungu kupitia Nyimbo kutoka Vikundi mbali mbali vya Injili

 
Siri ya Ushindi

Karibu katika awamu ya mafunzo ya kiina ambayo ukuu wake ni Mwenyezi Mungu kuwapa wanawe nguvu za ushindi kutoka pingu mbali mbali ya maisha. Hii ni Siri ya Ushindi.

 
The Bible Journey

A wonderful revelation of God to us through his writing. Don't miss in the study!!

 
The Identity

All youthful, all engaging all spirit lead conversation between young people and how they perceive different issues in life.

 
The Riser

A short sharing from the word to encourage and kick us of into our everyday duties.