All shows / Faith

A moment at Jesus Feet

An in depth discussion derived from the bible packaged from Biblical experiences to lessons we can relate. Don't miss out!!

 
Jibu kwa mashaka

Jiunga nasi tupate kujifunza kutoka bibilia ili tupate majibu ka maswala makuu ya maisha haya.

 
Uchambuzi wa Bibilia

Mafunzo yanayo chipuka kutoka Bibilia na kutiliwa mkazo mwenendo wa kuishi ambao unafaa tuwe nao.