Episode

Dr. Kana refugee in turmoil

Jiunge nasi katika mazungumzo ya leo baina ya Dada Catherine na Ndugu Kana huku tukizingatia zaidi katika siri ya ushindi humu ulimwenguni mkazo ikiwa kwa Yesu

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!