Episode

Mihuri saba

Kama vile tunavyoweza kuisikia na kuiona treni inavyotujia, vivyo hivyo tunaweza kuyaona matukio angani yakitujia. Andamana nasi tupate kuelewa zaidi mafunzo kuhusiana mihuri saba zilizoko katika ufunuo.

0 VIEWS Share 0

Host

Tabnacha Oduor

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!